DELA

Ålänningar i riksförening

Viva Holm från Mariehamn valdes i helgen in som ny styrelsemedlem i Förbundet Finlands svenska synskadade rf (FSS) för åren 2012–2013. Rolf Söderlund från Eckerö finns bland dem som fortsätter som ledamöter i styrelsen även nästa period.
Bengt Ahlvik från Jakobstad valdes till ordförande då förbundets höll sitt höstmöte i Hattula i helgen och drygt åttio personer deltog. Bland annat föreläste mentala tränaren Christoph Treier under rubriken ”Se möjligheter”. (ab)