DELA

Ålänningar i regeringskommitté

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson fortsätter som ordinarie medlem och rättschef Michaela Slotte som suppleant i regeringens kommitté för EU-ärenden. Den nya mandatperioden sträcker sig från 24 januari 2019 till 23 januari 2022.

Kommittén har till uppgift att vara rådgivande organ för samordning av beredningen av EU-ärenden, framgår av landskapsregeringens beslut. (ms)