DELA

Ålandsvägenrapport bordlagd

Mariehamns fullmäktige bordlade ärendet om slutrapporten om ombyggnaden av Ålandsvägen 1. Stadsstyrelsens förslag var att de påpekade bristerna i hanteringen av Ålandsvägen etapp 1 skulle granskas i samband med ordinarie revision och att styrelsen skulle uppmärksamma infrastrukturnämnden och -sektorn på revisorernas anmärkningar.

Fullmäktige bordlade även en rad andra ärenden. Till dessa hör ett ärende om jobbgaranti för unga, om mobilfri skola, om ett högkostnadsskydd för äldres sociala tjänster samt ärendet om en rådgivande kommunal folkomröstning om förslag till ny kommunstruktur. (eh)