DELA

Ålandsvägen stängs av

På måndag stängs Ålandsvägen av för genomfartstrafik på sträckan Storagatan–Södragatan.
– Det är på grund av anläggande av lerspärr runt vatten- och avloppsledningarna, samt arbete med vattenledningar, skriver Tekniska verken i ett pressmeddelande.
Ålandsvägen grävs av strax norr om och mellan hotell Esplanad och Mariehamns telefon och är avstängd för fordonstrafik från och med måndag kl. 7.30 till och med tisdag. Trafik till och från tomterna inom det avstängda området sker via Södragatan.
En andra lerspärr anläggs därefter vid Ålandsvägen 60, och gatan grävs av mellan Mariegatan och Södragatan och stängs för fordonstrafik genast efter att arbetet vid den första grävningen är klart. Trafik till tomterna fungerar inom det avstängda området, medan övrig trafik leds via en omfartsväg.
Avstängningen av Ålandsvägen i det här området pågår hela nästa vecka. (uw)