DELA

Ålandsvägen i fullmäktige

På tisdag kväll tar stadsfullmäktige upp ombyggnadsplanerna för Ålandsvägen.
Stadsstyrelsens majoritet har godkänt stadsdirektörens förslag att Ålandsvägen byggs om med upphöjda korsningar, mittsträng längs gatan och cykelväg på båda sidor för att ge den lätta trafiken likvärdiga vilkor som biltrafiken. (ao)