DELA

Ålandstidningar utan presstöd

Statsrådet har beviljat nyhetsbyrån FNB 450.000 euro i presstöd. Inget annat media fick ta del av stödet.
– Kommunikationsministeriet motiverar stödet med att det är viktigt att svenskspråkiga tidningar kan erbjudas nyhetstjänster till samma pris som de finskspråkiga tjänsterna. Utan stödet skulle den svenskspråkiga tjänsten kosta ungefär en tredje del mera, skriver Yle på sin hemsida.
Tidningen Åland sökte presstöd i fjol och beviljades då 50.000 euro. I år sökte man igen men blev utan liksom Åbo underrättelser, Folkdansarna och Nya Åland. Nya Åland sökte inget stöd i fjol.