DELA

Ålandsrapport uppskjuten

Arbetet med rapporten som ska redogöra för Ålands upplevelse av coronakrisen har skjutits upp. Det meddelar förvaltningschefen John Eriksson. Rapporten, som skulle ha varit klar i början av september, omfattar bland annat hur ålänningarnas vardag har påverkats och om man noterat någon ökning av missbruk av alkohol eller droger.

Man vill också utreda om Ålands relation med riket har förändrats under pandemin. Rapporten görs på uppdrag av den finländska regeringen.

– Det är positivt att Ålands situation sammanfattas, det förbättrar förståelsen men utgör också grund för dialog. Från vår sida har vi upplevt bristfälligheter inom detta, sade John Eriksson i en intervju med Nya Åland i slutet av augusti. (ck)