DELA

Åländskt på invigning av EU:s temaår

EU satsar i år på att ta sig an diskriminering och diskriminerande attityder. Man skall också sprida information om människors rättigheter och skyldigheter. Det här sker inom ramen för det europeiska året för lika möjligheter för alla.
Året öppnades på torsdagen med ett seminarium i Helsingfors under ledning av Ålands förra riksdagsman Gunnar Jansson, ordförande för delegationen för romska ärenden. På plats från Åland fanns också diskrimineringsombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou och Invalidförbundets ordförande Pekka Tuominen.
Under årets läggs extra uppmärksamhet vid att motarbeta diskriminering på grund av etniskt ursprung, religion och övertygelse, funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Under året skall detta tas upp i medierna, inom konst och kultur, motion och idrott, i arbetslivet och i relationerna mellan olika samhällsgrupper. (ht)