DELA

Åländskt initiativ för Östersjörapport

Först föreslog lantrådet Viveka Eriksson (Lib) att Nordiska ministerrådet skall lämna en redogörelse över sitt Östersjöarbete till de nordiska statsministrarna.
Det initiativet togs vid statsministrarnas möte med de självstyrande områdenas ledare. Nordiska ministerrådets generalsekreterare Halldór Ásgrímsson fick i uppdrag att ta fram ett förslag till redogörelse.
Nu har Nordiska samarbetskommittén bestämt att redogörelsen också skall lämnas till Nordiska rådet. Det var också ett åländskt initiativ, meddelar landskapsregeringen.