DELA

Åländska unga får fortsätta kontakta Bris

Åländska barn och unga får också i fortsättningen kontakta svenska Bris, Barnens rätt i samhället. Landskapsregeringen har beslutat fortsätta avtalet med Bris och bidra till verksamheten med en summa motsvarande 50.000 svenska kronor.
Barn och unga upp till 18 år kan ringa, mejla, chatta eller använda Bris-forum på webben. Det finns också en vuxentelefon som åländska föräldrar kan ringa.
Vanligaste orsakerna till att unga tar kontakt med Bris är kamratproblem, rädsla, oro, skolproblem, familjekonflikter, ensamhet och psykisk ohälsa.
Bris är ett komplement till ordinarie lokala myndigheters arbete för barns och ungas välbefinnande. (as)