DELA

Åländska skogen ska inventeras

De åländska skogarna ska inventeras med laserskanning och flygfotografering. Arbetet utförs av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio.
Landskapsregeringen tecknade ett samarbetsavtal med Tapio i går, det berättar landskapsforstmästare Mikael Sandvik i ett pressmeddelande.
Målet är en databas med skogsdata som ska ge underlag för operativ planering och utveckling av den privata skogsnäringen på Åland. Databasen ska i första hand användas för avverknings- och skötselplanering, skogscertifiering, rådgivning, tillsyn och skogsbruksplanering. Materialet kan även användas för planering inom andra områden som vattenvård, naturvård och infrastruktur.
Projektet pågår under åren 2013-2015. (ak)