DELA

Åländska politiker diskuterar sjöfart

I går inleddes den tjugonde parlamentariska östersjökonferensen (BSPC). Konferensen, som avslutas på tisdag, hålls denna gång i Helsingfors.
Vid konferensen behandlas tre huvudfrågor: sjöfart, social säkerhet och allmänt östersjösamarbete.
Lagtinget representeras av talman Roger Nordlund, vice talman Gun-Mari Lindholm samt ledamöterna Camilla Gunell, Roger Jansson och Folke Sjölund medan Niclas Slotte fungerar som delegationens sekreterare. (ak)