DELA

Åländska lagar i nätsamarbete

Polisen behöver utbildning inom det åländska lagstiftnings- och behörighetsområdet.

Förslaget är att Ålands polismyndighet, Polisyrkeshögskolan i riket och Högskolan på Åland tillsammans ordnar en nätkurs för både de som studerar till poliser och de som redan är verksamma.

Polisstyrelsen gav på sitt senaste möte polismästare Maria Hoikkala i uppgift att utreda kostnadsfördelningen för en nätkurs. (tt-s)