DELA

Åländska jordar är bördiga och lagrar mycket kol

De åländska jordarna har en hög och stabil mullhalt. Det visar en sammanställning gjord av Emma Ryding, praktikant hos Ålands hushållningssällskap.

Hon har gått igenom nästan 20 000 jordprover tagna på Åland under åren 2009-2020. Mullhalten är viktig för åkrarnas bördighet, men också för jordens förmåga att binda kol. Båda är faktorer som främjar en hållbar och effektiviserad matproduktion och gynnar klimatet.

I genomsnitt 92 procent av de jordar som markkarterades 2009–2020 klassades som mullhaltiga, mullrika eller mycket mullrika. 3 procent klassades som mulljordar, med en mullhalt på 20–40 procent, eller torvjord, med en mullhalt på över 40 procent. Bara 5 procent av de markkarterade jordarna var mullfattiga, med en halt som understiger 3 procent. (ss)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp