DELA

Åländska företagare kartläggs

På uppdrag av landskapsregeringen skall Åsub ta reda på hur det är att vara företagare på Åland. I dagarna får drygt 200 företagare på Åland ett formulär med posten. Förfrågan till företagarna är en viktig del i en undersökning om företagandet på Åland, om drivkrafter, motiv och utmaningar, sägs i ett pressmeddelande, som berättar vidare:
Undersökningens resultat kommer att vara utgångspunkt för att vidareutveckla de företagsfrämjande insatserna på Åland. Målet är att öka nyföretagandet på Åland och att skapa bättre förutsättningar för företagen att kunna växa. På grund av att frågeställningarna i första hand berör företagaren som person, så ligger tyngdpunkten på de små företagen.
Av speciellt intresse är företag som drivs av kvinnor. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden på Åland är idag lika högt som männens, eller till och med lite högre. Enligt statistikens definition på företagare är dock de kvinnliga företagarna mindre än hälften så många som de manliga företagarna på Åland. En utgångspunkt för undersökningen är därför att det bland kvinnorna finns en potential att öka andelen företagare.
ÅSUB vill också få större kunskap om varför fler kvinnor inte startar företag idag. Det finns kvinnor som har funderat på att starta eget – men ännu inte gjort det. Eftersom kvinnorna startar betydligt färre företag än männen skulle det vara väldigt värdefullt att få veta varför det är så.
ÅSUB uppmanar därför kvinnor som planerat att starta företag, men inte kommit till skott, att ta kontakt med ÅSUB. (ke)