DELA

Åländska företag fick minst anmärkningar

Av de sammanlagt 33.000 betalningsanmärkningar som förra året gavs till företag i Finland gick bara 4,8 procent till Åland. Österbotten fick med 8,2 procent nästminst anmärkningar. Listan över betalningsanmärkningar toppas av företag i Päijänne-Tavastland med över 12 procent.
Betalningsanmärkningarna ökade något jämfört med 2009 men antalet konkurser sjönk med hela 14 procent till 3.100.
Antalet privatpersoner med betalningsanmärkningar ökade klart förra året och ligger nu kring 319.000.
Företaget Asiakastieto, som sammanställer statistiken, uppger att ökningen delvis beror på ett nytt sätt att registrera anmärkningarna. Samtidigt visar ökningen på 4,3 procent ändå att konsumenterna har mer obetalda skulder än tidigare. Omkring 70 procent av de 319.000 personerna som finns i registret har fått nya anmärkningar under det senaste året. (tt-s/FNB)