DELA

Åländsk tillit ska utredas

1 200 ålänningar får snart besvara frågan om de litar på institutioner, myndigheter, media och politiker

Landskapsregeringen har beställt en utredning av Åsub som inte bara beskriver dagsläget utan som också ska följas upp för att man ska kunna se eventuella förändringar i tilliten.

Med utredningen vill landskapet kunna mäta det mål i utvecklings- och hållbarhetsagendan som säger att ”I det åländska samhället 2030 känner alla, oavsett ålder eller kön, tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga.”

Utredningen, som har en totalbudget på 40 000 euro, ska vara klar i höst. (tt-s).