DELA

Åländsk informatör riskerar försvinna

Den person som har ansvaret för Åland vid vid Europainformationen i Helsingfors har beviljats tjänstledighet från och med i morgon samtidigt som det är oklart om tjänsten överhuvudtaget tillsätts igen.
Utvecklingen oroar minister Wille Valve (M) som nu, tillsammans med EU-sakkunnige Anna-Lena Sjöberg, har skrivit ett brev till den enhetschef på utrikesministeriet som har hand om Europainformationen.
Valve påpekar att landskapsregeringen motsatte sig nedläggningen av det lokala Europainformationskontoret på Åland 2011 eftersom man befarade att servicen på svenska skulle bli lidande. Ministeriet lovade då att det i Helsingfors skulle finnas en svenskspråkig Ålandsansvarig och en vikarie som kan svenska.
– Den Ålandsansvariga personen skulle få all den information som behövs för att kunna ge service till den åländska befolkningen på bästa möjliga sätt, skriver Valve.
– Landskapsregeringen önskar snarast erhålla information om hur utrikesministeriet ämnar gå vidare med tjänsten som Ålandsansvarig vid Europainformationen. (tt-s)