DELA

Åländsk demokrati: För klent om spörsmål

Stephan Toivonen (ÅLD) blev tillfrågad, men ville inte skriva under den övriga oppositionens spörsmål om skärgårdstrafiken som blev offentligt i måndags. Orsaken? Han tycker det är för tunt.

– Det har inte substans för ett spörsmål. Det gäller en färja (läs Ådan som inte kan gå i Föglölinjens farled, reds.anm.) som inte kan gå, men den är bara reservfärja på den linjen. Jag är förvånad över innehållet. Jag tycker tunnelfrågan är den stora saken, säger han

Är du nöjd med landskapsregeringens politik om skärgårdstrafiken?

– Jag har förståelse för den, men jag är inte nöjd. Det jag framför allt inte är nöjd med är hanteringen av tunneln. (eh)