DELA

Ålandsforum öppnas igen

I måndags hade riksdagens vängrupp för Åland – Ålandsforum – sitt konstituerande möte.
Riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér som nu är ordförande i vängruppen, var också den som tog initiativ till gruppens bildning under sin förra mandatperiod. Hon anser att det är viktigt att verksamheten fortsätter då intresset visat sig vara stort även under den här mandatperioden.
Tillsammans med Elisabeth Nauclér sitter även grundlagsutskottets ordförande Johannes Koskinen (sd) som vice ordförande i Ålandsforum. Även talman Eero Heinäluoma ingår i vängruppen då han anser att åländska frågor är av stor vikt, sägs i ett pressmeddelande.
På mötet diskuterades gruppens aktiviteter nästa år. Traditionsenligt bjuds grundlagsutskottet till Åland, men även för stora utskottet finns ett intresse i att bekanta sig med den åländska självstyrelsen och dess förhållande till EU. De vid mötet närvarande medlemmarna ansåg att även Ålandsforum borde organisera besök till Åland. (jn)