DELA

Ålandsbankens fond blir Svanenmärkt

Ålandsbankens aktiefond Global Aktie blir nu Svanenmärkt.

”Våra kunder fokuserar i allt högre utsträckning på hållbarhet vid val av investeringar. Att fonden nu fått Svanenmärkning är ytterligare ett bevis på bankens framgångsrika hållbarhetsarbete och besvarar den efterfrågan som redan finns bland våra kunder”, säger Anna-Stina Wiklund, ESG-ansvarig på Ålandsbanken Fondbolag Ab.

För att bli Svanenmärkt ska fonden uppfylla 25 obligatoriska krav som handlar om exkludering, inkludering, transparens och påverkan.

2019 erhöll Ålandsbankens hållbara räntefond och Ålandsbanken Green Bond ESG Svanenmärket. Ålandsbanken uppger att alla bankens fonder exkluderar bolag som är verksamma inom etiskt känsliga sektorer inkluderat vapen, tobak, alkohol, pornografi och spel. Därtill exkluderar Global Aktie-fonden även investeringar i bolag som har verksamhet inom fossila bränslen.

”Vi avser även att öka aktiv påverkan på de bolag som fonden äger, i sådana frågor där det bedöms vara av intresse för fonden ur hållbarhetssyfte. Samma sak gäller för övriga av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade fonder”, säger Wiklund. (bn)