DELA

Ålandsbanken vinstvarnar

Resultatet från det första kvartalet 2007 är så gott att Ålandsbanken nu bedömer att förutsättningarna för en resultatförbättring under året är goda. Jämfört med 2006 väntas detta års resultat bli väsentligt bättre. Därför går man nu ut med en vinstvarning.

I sitt meddelande skriver Ålandsbanken att resultatförbättringen beror på ränteintäkter på inlåning samt att marginalerna på utlåning inte försämrats i den grad som tidigare antagits.

Man noterar även att tillväxten i IT-verksamheten fortfarande är hög och utvecklingen på fond- och kapitalmarknaderna överträffar tidigare bedömningar.
Framtidsprognosen baserar sig på antaganden om utvecklingen på ränte- och finansmarknaden. (fs)