DELA

Ålandsbanken satsar på havet

Ålandsbanken utmanar alla att ta sitt ansvar för att rädda Östersjön. Banken deltar den 16 juli i Finlandsarenan i Björneborg med ett evenemang där representanter för företag, organisationer och myndigheter diskuterar vad som kan göras för Östersjön samtidigt som de redovisar för vad de själva kommer att göra.

SuomiAreena är Finlands motsvarighet till svenska Almedalen och arrangeras av MTV och Björneborgs stad.

Ålandsbanken satsar sedan slutet av 1990-talet på miljöfrågor. För tillfället finns 330 000 euro att dela ut till olika projekt som strävar efter att förbättra Östersjöns tillstånd. (tt-s)