DELA

Ålandsbanken köper bonusaktier

På Ålandsbankens stämma i april i år beslutades att banken skulle köpa in 25.000 aktier i det egna bolaget. Dessa aktier ska användas till ett bonusprogram för nyckelpersoner inom banken.
Aktierna köps på den öppna marknaden. Senast i onsdags köpte banken 1.604 B-aktier för totalt nästan 14.000 euro.
ÅAB:s totala egna aktieinnehav är nu 2704 B-aktier. (eh)