DELA

Ålandsbanken går fortsatt bra

Höga räntor och ökade it-intäkter ger storvinst.
Ålandsbanken redovisar en rörelsevinst på 15,6 miljoner euro för perioden januari-juni. Det är 42 procent bättre än fjolårsresultatet.
– Året har börjat strålande. Det är ett väldigt bra resultat, säger vd Peter Grönlund.
Det är bland annat fortsatt goda intäkter från företagets it-avdelning, Crosskey, som ger resultat. Crosskey är ett dotterbolag inom koncernen, som säljer och underhåller banksystem till små- och medelstora banker. Bolaget har under det senaste året haft en stark tillväxt, gjort en hel del nyanställningar och fått flera nya kunder.

Optimistisk
Det höga ränteläget bidar till att vinsten höjs.
Peter Grönlund är optimistisk inför framtiden. Han tror på fortsatt bra resultat under resten av året.
– De lär bli en eller två ytterligare räntehöjningar. Vi måste noga följa med utvecklingen, framför allt på kreditsidan, se till att våra kunder kan betala sina lån. (jf)