DELA

Ålandsbanken bygger ut

En till- och ombyggnad av Ålandsbankens huvudkontor i Mariehamn kommer att påbörjas inom de närmsta månaderna.
Delvis sker ombyggnationen för att höja säkerheten efter fjolårets bankrån.
Byggnadsnämnden i Mariehamn beviljade i måndags bygglov till Ålandsbanken abp. Bolaget ämnar göra en till- och ombyggnad av huvudkontoret på Torgatan i Mariehamn.
Till största delen sker tillbyggnaden i källarvåningen. Ovan mark utgör tillbyggnaden endast 11 kvadratmeter våningsyta, den totala tillbyggnaden är 134 kvadratmeter.
Samtidigt som tillbyggnaden görs skall inre ombyggnadsarbeten utföras. Ålandsbanken har begärt att ritningarna för till- och ombyggnationen skall hemligstämplas.
Är ombyggnationen ett försök att höja säkerheten efter fjolårets bankrån?
– Både ja och nej, det är mycket annat som skall byggas om också, men vi ser alltid över säkerheten då vi bygger om, säger Peter Grönlund, vd på Ålandsbanken.
Grönlund berättar att byggnadsarbetet kommer att påbörjas inom de närmsta månaderna.
– Vi kommer att bygga i olika etapper. Hela kundexpeditionen kommer att göras om i sin helhet och verksamheten skall fortgå under arbetets gång, så därför bygger vi i etapper.
Grönlund vill av säkerhetsmässiga skäl inte gå in närmare på hur banken skall byggas om. (ml)