DELA

Ålands ungdom sätts i fokus

Ungdomslotsarna och Katapult arrangerar ett seminarium den 25 maj som fokuserar på hur sysselsättningssituationen för åländska ungdomar kan förbättras.
– Vi vet att i dagsläget är det många unga som är arbetslösa. Det ligger i allas vårt intresse att se vilka möjligheter det finns att förbättra deras situation, säger ungdomslotsen Göte Winé i ett pressutskick.
Man vill minska risken för utanförskap och andra negativa konsekvenser för ungdomarna. Föreläsnings- och inspirationsdagen, som man kallar det, har ett närings- och socialpolitiskt perspektiv.
Georg Henrik Wrede, programdirektör för politikprogrammet barns, ungas och familjers välfärd vid Finlands regering, ska föreläsa under dagen. Det ska också Håkan Björk från Umeå, vd för Community Business Nordic under rubriken ”Hur bokför man andra resultat än ekonomiska för att tydliggöra och ge dem större vikt i beslutsprocesser?”.
Ester Miiros från Ålands teknologicentrums berättar om det ERUF-stödda projekt Företagssteget medan Viktoria Knutsson Nilsson, en av Sveriges 12 EU-ambassadörer för kvinnors företagande berättar sin historia.
Seminariet arrangeras med stöd av landskapsregeringen och Europeiska socialfonden och startar 09.00 i lagtingets auditorium. (mt)