DELA

Ålands reservister med i reservistförbundet

Den åländska reservistföreningen blir upptagen i Finlands reservistförening från årsskiftet.

– Från och med den 1 januari är vi medlemmar där och då kommer vi också öppna upp vår förening för alla som vill bli medlemmar, säger Jonas Back, initiativtagare till den åländska reservistföreningen till Ålands radio.

Föreningen har enligt radion också kontakt med Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, för att få miljötillstånd.

– Det är för att vi ska få tillstånd för att anlägga en skjutbana. Var den blir är ännu oklart men vi har tre platser vi tittar på, säger Jonas Back. (mh)