DELA

Ålands Radio: Tallink bryter mot snusförbud

Det estniska rederiet Tallink Silja säljer snus ombord på fartygets färjor som går mellan Stockholm och Tallinn trots att det är förbjudet, rapporterar Ålands Radio.
EU tillåter endast försäljning av snus i Sverige och på svenskregistrerade fartyg i svenska vatten.
Enligt Ålands Radio säljs snus åtminstone ombord på fartygen Romantika och Victoria under hela resan mellan Stockholm och Tallinn.
Tallink Silja har inte velat kommentera snusförsäljningen. (FNB)