DELA

Ålands radio får tv-tillstånd

Landskapsregeringen har beviljat Ålands radio och tv rätten att bedriva lokala tv-sändningar över kanal 25 från och med oktober 2007.
Ålands radios sändningstillstånd kompletteras med det nya tillståndet fram till den 31 december 2010. (as)