DELA

Ålands radio bordlade tv-anhållan

Det nya lokal-tv-bolaget Ålands24:s anhållan om att få sända lokala tv-nyheter via Ålandssändaren i Smedsböle bordlades i går av Ålands radio och tv:s styrelse.
– Vi vill ytterligare utreda vilka programtider det blir fråga om och sedan också tekniska frågor, säger vd Pia Rothberg-Olofsson.
Efter att Åland24, där Nya Åland är delägare, offentliggjorde sina tv-planer, har nu också Tidningen Åland och TV Åland bägge anmält sitt intresse av att få sända tv i Smedsbölesändarens Ålandskanal.
– Vi vill titta på sändningstiderna så att det blir en rättvis fördelning, säger Pia Rothberg-Olofsson.
Frågan tas upp av styrelsen igen på fredag nästa vecka. (uw)