DELA

Ålands Nation läggs på is

Studentföreningen Ålands Nation i Örebro har lagts ner. Vid årsmötet den 2 maj i år beslöt den sittande styrelsen att tillsvidare lägga nationsverksamheten på is på grund av ett bristande intresse bland nationsmedlemmarna. På nationens hemsida kan man läsa att den som känner sig manad att återuppliva nationen kan ta kontakt.
Ålands Nation har funnits vid Örebro universitet sedan oktober 2002 och målet med föreningen har varit att sammanföra de som känner samhörighet med Åland och på så sätt bibehålla kontakten med hemorten.
Nationen har anordnat mängder av fester och andra evenemang som sittningar, bowling, resor och de har även haft ett eget fotbollslag. Ungefär ett trettiotal studenter vid Örebro universitet har varit medlemmar i föreningen. (ml)