DELA

Ålands näringsliv vill digitalisera företagen

Ålands näringsliv anhåller om bidrag om maximalt 30 000 euro från landskapsregeringen för att finansiera en föreläsningsserie i en del av projektet ”Digitalisering – att utveckla det digitala skyltfönstret”.
Föreläsningarna riktar sig till åländska företag som vill utveckla sin närvaro på internet. Ålands näringsliv skriver i projektbeskrivningen att e-handel och annan form av digital närvaro blir allt viktigare.
– Konsumenter söker inte bara information, nyheter och spel på internet – de köper, jämför och bestämmer sig framför surfplattan. Först därefter går man ner till butiken för att köpa det och då förväntar sig konsumenten att butiken har det. Således, finns inte företaget på internet, missar man en stor andel av konsumtionen.
Syftet med projektet är att öka kunskapen om e-handel och att på sikt hitta nya marknader, öka omsättningen och få bättre lönsamhet. Förutom föreläsningarna, ska Ålands näringsliv också erbjuda företagen konsultation. Pengarna från landskapet ska finansiera föreläsningarna och Ålands näringsliv bekostar själva planering, konsultation och administration. (mw-w)