DELA

Ålands näringsliv får bidrag för föreläsningar

Ålands näringsliv beviljas ett stöd om högst 30 000 euro för att kunna genomföra en föreläsningsserie om företags digitalisering under 2014–2015. Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) fattade beslutet på en enskild föredragning i veckan.
Syftet med föreläsningsserien är att ge näringslivet en ökad kunskap om e-handel samt stöd i beslutsprocessen att hitta nya affärsmodeller som på sikt ska skapa nya marknader, ökad omsättning och bättre lönsamhet. (ml)