DELA

Ålands kommunreform diskuterades i Oslo

Kansliminister Wille Valve (M) deltog förra veckan i ett möte med de övriga nordiska kommunministrarna i Oslo. Att Åland bjöds in till mötet, ser Valve som ett framsteg.
– I sig är det ett framsteg att landskapsregeringen lyckats få Åland, Färöarna och Grönland inbjudna till kommunministermötet. Nu ska vi arbeta för att vi inkluderas också framledes och för att detta formaliseras i nordiska ministerrådet, säger Valve i ett pressmeddelande.
Den nordiska kommunreformen diskuterades under ett seminarium, och då togs också den åländska samhällsservicerefomen upp.
– Det mest bestående intrycket från seminariet är att den reform vi nu driver på Åland – framförallt skapandet av kommunernas socialtjänst – är en förhållandevis liten reform jämfört med hur Grönland har ritat om sina kommungränser och hur Färöarna har skapat nya förvaltningsområden för äldreomsorgen, säger Valve. (mw-w)