DELA

Ålands hemgård kan bli demenscenter

Efter att Oasen boende-och vårdcenter löst in Ålands Hemgårds fastighet i Jomala Prestgårdenby funderar man nu på att där skapa ett demenscentrum för personer med minnessjukdom.

Fastigheten i sig är i dåligt skick och måste grundrenoveras. Om man bygger nytt finns en byggrätt på 1 000 kvadratmeter.

Oasen har skickat ut en förfrågan till landskapsregeringen, kommunerna, kommunförbundet och demensföreningen om deras synpunkter på ett demenscentrum, och intresse för att medverka i projektet.

Vid Oasen öppnade vid årsskiftet en andra demensavdelning och man har även dagverksamhet för minnessjuka.

Enligt en statistisk prognos kommer det på Åland 2020 att finnas 751 personer med medelsvår demens, varav 428 behöver tillsyn dygnet runt. Antalet vårdplatser är för närvarande 71. (ms)