DELA

Ålands gymnasium får egen handbok

Alla som undervisar i den nya gymnasieskolan måste också anpassa sig till ett nytt kollektivavtal och nytt årsarbetstidssystem. För att allt skall fungera så smidigt som möjligt har landskapet tillsatt en arbetsgrupp som i första hand skall utarbeta en handbok men som också skall fungera som stöd då tjänstekollektivavtalet skall tolkas.
Arbetsgivarens representanter är landskapets avtalschef, som också är ordförande, biträdande avtalschef, byråchefen vid utbildningsbyrån och Angela Sjöberg från Ålands gymnasium.
Björn Lindqvist och Kimmo Mattsson, med Kerstin Haldin som ersättare, representerar Akava-Åland och Anne-Helena Sjöblom FOA-Å. På Tehys stol sitter Jörgen Erlund. Marie-Susanne Stenwall och Jana Ekebom representerar TCÅ och Rolf Andersson ÅTFC. Anderssons ersättare är Mats-Johan Flinck.
Arbetsgruppen skall också utvärdera årsarbetstidsavtalet. (tt-s)