DELA

Alandia Försäkring får A i betyg

Alandia Försäkrings kreditbetyg ”A- med stabil utsikt” bekräftas av S&P Global Ratings, som enligt ett pressmeddelande är det ledande kreditbedömningsinstitutet.

I S&P:s rapport ”betonas Alandias fortsatt starka kapitaltäckningsgrad på mycket hög AAA-nivå, enligt S&P:s kreditbedömningsmodell. Kreditbedömningen baserar sig även på Alandias nuvarande modell avseende finansiella investeringar samt balanserade och riskbedömningsfokuserade tillväxtstrategi”, sägs i pressmeddelandet.

– S&P:s bekräftelse av kreditbetyget är resultatet av ett disciplinerat arbete med att hantera såväl försäkrings- som investeringsrisker på ett balanserat och långsiktigt sätt till förmån för våra kunder, kommenterar Alandias vd Tony Karlström. (ms)