DELA

Åland24 måste betala tillbaka stöd

Åland24 ska betala tillbaka 716,90 euro till landskapsregeringen.
Tv-bolaget beviljades ett stöd för utveckling av mediaplattform och när landskapets revisionsbyrå granskade redovisningen visade det sig att lönerna som betalats ut blivit lägre än stödet förutsatte. (ns)