DELA

Åland utnyttjar rätt att yttra sig

Åland har för första gången åberopat subsidiaritetsprincipen, som säger att beslut som fattas ska fattas så nära de berörda som möjligt.
Det handlar om EU:s förslag till energibesparingsmål för år 2020 som lagtinget anser är alltför detaljerade för att vara kostnadseffektiva och ändamålsenliga. Även Finland gör för första gången en invändning med hänvisning till subsidiaritetsprincipen.
Lagtingets självstyrelsepolitiska nämnd granskade EU-förslaget med anledning av ett brev från lagtingsledamot Barbro Sundback (S).
Lagtingets yttrande, där det bland annat påpekas att bättre resultat skulle kunna uppnås med nationella och lokalt anpassade regelverk, skickas nu tillsammans med den finländska riksdagens till EU:s olika institutioner. (ak)