DELA

Åland uteslutet från Yles webb-tv

Eftersom Ålcoms internetförbindelser går via Sverige, gör det att Yles, eller Rundradions, direktsändningar i webb-tv inte går att titta på som kund vid Ålcom.
En läsare undrade i går i ”Messa Nyan” vad det beror på att det kommer upp en text som säger att det av rättighetsmässiga skäl inte kan visa programmet utanför Finlands gränser.
Följande svar ger Ingemaj Karlsson vid Rundradion i Helsingfors:
– Det beror på att Ålcoms förbindelser går via Sverige och möjligtvis andra isp:n på Åland. Det verkar som om det nuvarande stamnätet på Åland går uteslutande via Sverige, och det här leder till att Yle på grund av upphovsrätten inte har rätt att sända utanför landets gränser.
Vid Ålcom hänvisade man i gårdagens tidning, i svaret till messaren, till Yle, men nu har man kontakt med Yle i frågan.
– Vi har det under utredning och vi skall lösa problemet, lovar Conny Rosenberg vid Ålcom. (uw)