DELA

Åland tänkbar lösning för Öst-Ukraina?

Ålandsmodellen kan erbjuda en lösning på problemen i Ukraina.
Det tror Andreas Gross, parlamentariker från Schweiz och ordförande för den socialistiska gruppen i Europarådet.
Gross säger att det Ryssland har gjort är oförlåtligt, men han hävdar också att de rapporter som har gjorts, bland annat just för Europarådet, har varit mycket ensidiga. Det han efterlyser är en balanserad debatt och en lösning som gör det möjligt för Ryssland att fortsätta som medlem i Europarådet. De ryska delegaternas fullmakter drogs in i våras, vilket betyder att de för närvarande4 inte kan delta i Europarådets möten.
I en intervju för den finska (S)-tidningen Demokraatti erbjuder Andreas Gross Ålandsmodellen som bas för en lösning för östra Ukraina.
– År 1921, när Nationernas Förbund fattade sitt beslut (om Åland) fick ingen det den ville, men alla fick någonting. Sverige gick miste om Åland, men Finland ålades att skydda den svenska kulturen. Numera är alla nöjda.
– En liknande klok lösning borde man få till stånd också i Ukraina för att administrera den östra delen av landet, säger Gross.
Till Europarådet hör samtliga europeiska länder med undantag för Vitryssland. Rådet arbetar för att utveckla mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstaten.
Gunnar Jansson var under sin tid som riksdagsman under många år delegat i Europarådet. (ht)