DELA

Åland släpper inte in finska fiskare

Migu Fisk från fasta Finland har ansökt om att fiska lax på åländskt vatten under våren och sommaren 2007.
Landskapsregeringen konstaterar att beviljande av tillstånd för laxfiske för icke åländska fiskefartyg inom åländskt territorialvatten under tider som då laxfisket i övriga delar av landet är förbjudet står i strid med det avtal som uppgjorts med riksmyndigheterna.
Landskapsregeringen anser vidare att fiskresurserna bör förbehållas åländska yrkesfiskare och fiskefartyg för att säkerställa ett hållbart fiske och trygga goda förutsättningar för fiske som gagnar det åländska samhället. (as)