DELA

Åland ska lagra energidata

Landskapsregeringen har ingått en avsiktsförklaring med Flexens Oy Ab om utveckling av ett system för hantering och lagring av energidata.

– Statistiken över använd och producerad energi i landskapet är fragmenterad och i vissa fall svåråtkomlig. För att förbättra möjligheterna att följa upp främst energiförbrukningen över tid kommer ett hanteringssystem för energidata att utvecklas, skriver landskapet.

Systemet bygger på en existerande plattform och initialt kommer Flexens Oy Ab att sköta utvecklingsarbetet. Landskapsregeringen övertar driften när systemet är färdigt utvecklat. Utvecklingsarbetet medför inga kostnader, medan de framtida driftskostnaderna uppgår till cirka 6 000 euro per år. (hh)