DELA

Åland riskerar ännu EU-vite för vårfågeljakt

Från EU-kommissionens sida anser man att Åland inte gjort tillräckligt i fråga om vårfågeljakten och har nu tagit första steget i en process som kan sluta med vite. Uteblivna tillstånd för vårfågeljakt är inte tillräckligt, utan kommissionen vill att Åland uttryckligen i lag ska förbjuda fågeljakt på våren.
På fredag åker därför representanter från landskapets EU-enhet, inrikesministeriet och ansvarig landskapsregeringsledamot Britt Lundberg (c) till Bryssel för att klargöra vilka krav det är kommissionen ställer på Åland och vad man från åländsk sida kan göra för att undvika vite.
– Vi vill förklara systemet och förhoppningsvis få dem att förstå att det finns andra nivåer än lagstiftning, säger Britt Lundberg. (ab)