DELA

Åland nämns i försvarsredogörelse

För första gången nämns Åland i den finländska regeringens redogörelse för landets säkerhets- och försvarspolitik som har överlämnats till riksdagen. Åland nämns på tre ställen.
Bland annat står att läsa att landskapets demilitarisering och neutralitet ska beaktas i frågor om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Det står också att tryggandet av Ålands specialställning inte hindrar att Finland intensifierar sitt militära samarbete inom Europeiska unionen och i internationella organisationer.
I redogörelsen står också att statsrådet ska utreda hur landskapet Ålands särställning ska beaktas i samband med eventuella oljekatastrofer och andra krissituationer, och hur man ska säkerställa att de berörda myndigheterna har tillräcklig beredskap.
Förra gången regeringen lämnade en liknande redogörelse till riksdagen var år 2009. Den nya redogörelsen ska gälla in på 2020-talet. (ar)