DELA

Åland modell på Shetlandsöarna

I samband med Skottlands självständighetskampanj höjs nu röster på Shetlandsöarna för att de själva skall få bestämma vart de skall höra i framtiden. I det sammanhanget talas också om en återförening med Norge.
John Tulloch skriver i tidningen Shetland News att Norge inte vill såra sin goda granne Storbritannien men att landet knappast är ointresserat av en återförening om shetländarna skulle gå in för att driva frågan hårt. Han lyfter fram Åland och självstyrelsen som ett exempel på hur ett omtvistat strategiskt territorium kan sluta i en bra lösning.
Shetlandsöarna ligger nordost om Skottland. Fram till 1472 var det vikingamark och den nordiska kulturen har lämnat starka spår bland befolkningen. (tt-s)