DELA

Åland med i fiskeprojekt

Landskapsregeringen ska samarbeta med länsstyrelsen i Stockholm om fiskevård. Projektet Re-Fisk handlar bland annat om utbyte av kunskap och erfarenheter och uppföljning av olika fiskevårdsåtgärder.

Regeringen välkomnar samarbetet med motiveringen att förutsättningarna i stor utsträckning är likartade på Åland och vid den svenska ostkusten.

Projektet, som pågår till 2020, ska finansieras av svenska havs- och vattenmyndigheten och belastar inte landskapets kassa. (tt-s)