DELA

Åland med i europeisk frimärksledning

Samarbetet mellan alla europeiska postverks frimärksenheter leds av en styrgrupp bestående av fem medlemspostverk. För första gången i historien blev en representant från ett litet postverk invald i styrgruppen för Post-Europs frimärksenhet
Det handlar om Anita Häggblom, posten på Ålands affärsområdeschef för frimärken, som i samband med den senaste Stampforum-konferensen i Rom blev invald.
– Åland har alltid hållit sig väl framme gällande produktutveckling, marknadsföring och kundbemötande. Posten Åland är i dag en respekterad partner inom samlarbranschen och från och med 22 oktober 2009 en fullvärdig medlem i styrgruppen. Övriga medlemmar i gruppen är Finland (ordförande), Frankrike, Holland och Belgien, skriver posten i ett pressutskick. (mt)