DELA

Åland jämförs på globalt plan

Hur stark är Ålands ställning i jämförelse med andra territoriella autonomier? På vilka områden är Ålands självstyrelse väl utvecklad och vilken potential för utveckling kan vi se i ett jämförande perspektiv?
Så lyder frågeställningarna inför föreläsningen ”Åland i global jämförelse” som arrangeras i lagtingets auditorium 1 december. Medverkar gör bland andra Maria Ackrén, doktor i statsvetenskap, som ska berätta om resultaten från sin avhandling.
– Ackrén fokuserat främst på de slutsatser från den internationella jämförelse hon gjort av 65 territoriella autonomier som är intressanta ur ett åländskt perspektiv, skriver arrangörerna i ett pressutskick.
Docent Sia Spiliopoulou-Åkermark, direktör för Ålands fredsinstitut, fungerar som moderator. Föreläsningen arrangeras av Ålands lagting och Ålands fredsinstitut. (mt)